Βιβλιοθήκη
Χαμένος στο Αρχείο
Συγγραφέας: Κανέλλος Μπίτσικας - Μαρία Λεμπέση
Εκδότης: Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας
Χαράγματα Μνήμης, 1941 -1944. Από τη Συλλογή Χρήστου Π. Μοσχανδρέου.
Συγγραφέας: Γενική ευθύνη: Έλλη Δρούλια
Εκδότης: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Χρόνης Μπότσογλου. Απέναντι του βουνού
Συγγραφέας: Χρήστος Γ. Λάζος, Μάρθα Χριστοφόγλου
Εκδότης: ΜΙΕΤ
Ψηφιακή σχεδίαση από τη σκοπιά των συστημάτων
Συγγραφέας: DALLY WILLIAM J., HARTING R. CURTIS
Εκδότης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης