Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Διονύσιος Βλαχόπουλος, Έφη Λυγκούρη-Τόλια, Γεράσιμος Νοταράς, Νίκος Παντελάκης, Ρένα Σακελλαρίου, Ζήσιμος Χ. Συνοδινός
Εκδότης: Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας
Έτος: 1999
Σελίδες: 79
Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 146, Αθηναίων 11251
Τηλέφωνο: 210 8807 788, 210 8807 805
fax: 210 8807 787
Τιμή εισόδου: 0.00 €
Εκδόθηκε με αφορμή τη θεμελίωση, το 1999, του νέου κτηρίου Διοικήσεως δίπλα ακριβώς από το ιστορικό κτήριο του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας. Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα για το σχεδιασμό κατασκευής του νέου κτηρίου, ιστορικό του Κεντρικού Καταστήματος, αναφορά στη νέα επέκταση και στα αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου, χρονολόγιο εγκατάστασης της Τράπεζας και πλούσια βιβλιογραφία.