Βιβλιοθήκη
Έτος: 1995
Σελίδες: 0
Διεύθυνση: ,
Τιμή εισόδου: 0.00 €
Το βιβλίο παρακολουθεί την Ελλάδα, δηλαδή κυρίως την κυβέρνηση της κατά τη δύσκολη περίοδο κατά την οποία πολλά παίχτηκαν και πολλά ριψοκινδυνεύτηκαν. Αφηγείται, οσοδήποτε πλημμελών, την ιστορία ενός έθνους εν πολέμων. Από το κείμενο της εισαγωγής του Μ. Δραγούμη.