Βιβλιοθήκη
Έτος: 2006
Σελίδες: 192
Διεύθυνση: , Κέρκυρας
Τηλέφωνο: +30 2661 38632
Τιμή εισόδου: 0.00 €
Μια προσφορά στην γνώση και την διάσωση του αρχιτεκτονικού μας παρελθόντος είναι η παρούσα εργασία «χρονογραφία» του Κ.Δ. Καραμούτσου, «Κερκυραϊκές Αρχοντικές Αγροικίες του Δήμου Παρελείων », που παρουσιάζει ένα σχεδόν άγνωστο αλλά εξαίρετο υλικό αρχιτεκτονικής δημιουργίας της Κέρκυρας στο διάστημα επτά και πλέον αιώνων. Πρόκειται για να έργο αρχειακής έρευνας που εξετάζει την αρχιτεκτονική, λαογραφική και ιστορική πλευρά των αρχοντικών αγροικιών της Κέρκυρας της περιόδου 1204-1864 και περιλαμβάνει αεροφωτογραφίες των αγροικιών και του περιβάλλοντος χώρου. Προλογίζει ο Ακαδημαϊκός ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Γ. Λάββας.