Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Δέσποινα Ζερνιώτη
Εκδότης: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας
Έτος: 2016
Σελίδες: 348
Διεύθυνση: Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρα , Κέρκυρας 49100
Τηλέφωνο: 26610 30443, 20193
fax: 26610 81932
Τιμή εισόδου: 0.00 €
Η Συλλογή Ιάσονα Ντέιτον-Σαρτζετάκη δημιουργήθηκε κατα τη διάρκεια μιας σειράς ταξιδιών από τον Γιάννη Σαρτζετάκη και τη Ρουθ Ντέιτον, στα οποία η συγκέντρωση νομαδικών τεχνουργημάτων αναπαρήγαγε, κατά μια έννοια, τη δυναμική της πορείας των μετακινούμενων πληθυσμών της Κεντρικής Ασίας. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει μόνο ένα ενδεικτικό τμήμα της συλλογής με αντικείμενα που δεν έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα και συνοδεύονται από γενικού χαρακτήρα κείμενα, σύντομα επεξηγηματικά λήμματα, βιβλιογραφία και εικονογραφημένο γλωσσάρι. Επιλέχθηκε η συμβατική, συχνά, ορολογία, που χρησιμοποιείται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς δεν διεκδικείται κάποια καινοτόμος προσέγγιση στα ήδη ανοιχτά θέματα προέλευσης, χρονολόγησης, ερμηνείας ή μια εξαντλητική τεχνική ανάλυση και περιγραφή. Περισσότερο πραγματοποιείται μία παρουσίαση της υφαντικής τέχνης της Κεντρικής Ασίας με στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και παράλληλα επιδιώκεται ο κατάλογος αυτός να αποτελέσει μία αφορμή για διάλογο και μετά την έκδοσή του.