Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Αχ. Δημητρόπουλου, Γ. Ιωαννίδη
Εκδότης: ΜΓΦΙ
Έτος: 2002
Σελίδες: 275
Διεύθυνση: Λεβίδου 13, Κηφισιάς 14562
Τηλέφωνο: 210 8015870
fax: 210 8080674
email: info@gnhm.gr
Τιμή εισόδου: 0.00 €
Πρόκειται για την πρώτη συστηματική καταγραφή του συνόλου των ερπετών που συναντάμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ένα εγχειρίδιο για την αναγνώριση όλων των ειδών, ορισμένα από τα οποία είναι σπάνια. Για πρώτη φορά καταγράφονται οι περισσότερες από τις τοπικές ονομασίες, πολλές από τις οποίες έχουν τη ρίζα τους στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Αναφέρονται επίσης πολλές παραδόσεις σχετικά με τα ερπετά. Περιλαμβάνονται 39 πίνακες αναγνώρισης των ειδών, 110 έγχρωμες φωτογραφίες ερπετών και βιοτόπων καθώς και πολλά λεπτομερή σχέδια. Τιμή: 40.00 €