Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Μανώλης Μελάς
Εκδότης: Gutenberg
Έτος: 2017
Σελίδες: 846
Διεύθυνση: ,
Τιμή εισόδου: 0.00 €
Στα ίχνη του παρελθόντος Ο αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας του Αιγαιακού και Μυκηναϊκού πολιτισμού, Μανώλης Μελάς, μιλάει για τις δομικές και μεθοδολογικές αντιθέσεις στην αρχαιολογική διαδικασία και για τον τρόπο που γεφυρώνονται σήμερα στην πράξη, ιδιαίτερα με την τρέχουσα μεθοδολογική θεωρία προσέγγισης του αρχαιολογικού υλικού, αλλά και στις τεχνικές της έρευνας πεδίου. Στο πλαίσιο της νέας κοινωνικής αρχαιολογίας, η προσέγγιση του παρελθόντος φωτίζει, διεπιστημονικά, με στέρεα νέα συμπεράσματα τα κλασικά αρχαιολογικά ερωτήματα.