Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Συλλογικό
Εκδότης: Cambridge University Press
Έτος: 0
Σελίδες: 0
Διεύθυνση: ,
Ένα μνημειώδες έργο για τις νεοελληνικές σπουδές, καρπός πολυετούς ερευνητικής εργασίας. Πρόκειται για το τετράτομο Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek, έργο μοναδικό στο είδος του, το οποίο προσφέρει την πρώτη πλήρη περιγραφή της δημώδους ελληνικής γλώσσας κατά τη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεοελληνική περίοδο (περ. 1100-περ. 1700). Επιτελείο ειδικών επιστημόνων, αποτελούμενο από τους David Holton, Geoffrey Horrocks, Marjolijne Janssen, Τίνα Λεντάρη, Ιώ Μανωλέσσου και Νότη Τουφεξή, ανέλαβε την εκπόνηση του έργου, στο πλαίσιο μείζονος ερευνητικού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.