Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Συλλογικό
Εκδότης: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αττικό Μετρό Α.Ε.,Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
Έτος: 2018
Σελίδες: 208
Διεύθυνση: ,
Μετρό-ντας την Ιστορία της Θεσσαλονίκης Πρόκειται για μια συν-έκδοση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Αττικό Μετρό Α.Ε. και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Στον τόμο μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό παρουσιάζονται αφενός τα εργοτάξια και οι υπό κατασκευήν σταθμοί του ΜΕΤΡΟ και αφετέρου τα αρχαιολογικά ευρήματα ανά σταθμό, κινητά και ακίνητα. Στον τόμο περιλαμβάνονται επίσης κείμενα, στα οποία δίνονται σημαντικές πληροφορίες για τα αρχαιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από τις ανασκαφές των σταθμών, στοιχεία για το τεχνικό έργο, καθώς και θέματα που αφορούν στη διαχείριση του έργου σε σχέση και με τις αρχαιότητες. Για την έκδοση θα μιλήσουν η δρ Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, Πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε. / Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και η δρ Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.