Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Ηρακλής Παπαϊωάννου
Εκδότης: University Studio Press
Έτος: 2020
Σελίδες: 224
Διεύθυνση: ,
Τιμή εισόδου: 0.00 €
Στην παρούσα έκδοση ανθολογούνται κείμενα του συγ- γραφέα που αφορούν τη σύγχρονη ελληνική φωτογρα- φία ιδωμένη ως τέχνη και ως μέσον που επηρεάζει βα- θιά τη συλλογική συνείδηση. Μέσω της ανάδειξης των κειμένων αυτών παρουσιάζονται οι διαφορετικές γενιές και τεχνοτροπικές προσεγγίσεις των τελευταίων τριάντα ετών. Καταγράφονται κείμενα από συνεργασίες και άν- θρωπους, που χάραξαν την πορεία του συγγραφέα σε μια συγγραφική δραστηριότητα που ίσως να μην υπήρξε κάτι περισσότερο από την εμμονική απόπειρα να διαπεράσει κανείς το περιτύλιγμα και να αγγίξει το περιε- χόμενο, σ' ένα μέσο όπως η φωτογραφία όπου αυτά τα δυο συμπιέζονται δυναμικά στα όρια μιας επιφάνειας. Τα κείμενα της έκδοσης αναφέρονται σε δουλειές των: Κώστα Μπαλάφα, Γιώργου Δεπόλλα, Βίκτορα Κοέν, Στέλιου Ευσταθόπουλου, Γιάννη Ψυχοπαίδη, Πάρι Πετρίδη,Πάνου Κοκκινιά, Κωστή Αντωνιάδη, Χρήστου Χρυσόπου- λου,Άρι Γεωργίου, Γιάννη Παντελίδη, Αβραάμ Παυλίδη. Ο Ηρακλής Παπαϊωάννου είναι ερευνητής της φωτογραφίας και επιμελητής του MOMus/ΜΦΘ.