Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Ζωή Γοδόση
Εκδότης: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας "Βασιλικής Πιτόσκα"
Έτος: 2020
Σελίδες: 286
Διεύθυνση: ,
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι εικαστικές τέχνες την περίοδο της Μεταπολίτευσης από το χρονικό σημείο που αφήνει το νήμα της δικής του αφήγησης ο Τ. Μπέσσας. Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιαστούν οι καλλιτέχνες των οποίων η δράση σχετίζεται με την περιοχή της Φλώρινας αυτήν την περίοδο, οι θεσμικοί φορείς που συμβάλλουν στην εικαστική κίνηση και οι σχετικές με τα εικαστικά εκπαιδευτικές δομές που διαμορφώνουν κλίμα κατάλληλο για τη συνέχιση της εικαστικής παράδοσης στην πόλη και την περιοχή. Διερευνώνται οι όροι που ευνοούν την καλλιτεχνική δημιουργία, καθορίζουν την προβολή και την πρόσληψη του έργου των καλλιτεχνών, προκειμένου να σκιαγραφηθούν οι εξελίξεις που οδήγησαν το 2006 στο κομβικό γεγονός της ίδρυσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα, το οποίο από το 2013 εντάχθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών. (από την εισαγωγή της έκδοσης)