Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Σωτήριος Τσιάνης
Έτος: 2003
Σελίδες: 447
Διεύθυνση: ,
Εθνομουσικολογική έκδοση.[Συνέκδοση]: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, εν Αθήναις, Ναύπλιο, Ηράκλειο. Επιμέλεια κειμένων των ασμάτων: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, επιμέλεια μουσικών καταγραφών Ευστ. Μακρής. Γεν. επιμέλεια: Νικ. Διονυσόπουλος