Βιβλιοθήκη
Εκδότης: Αcrinet
Έτος: 2004
Σελίδες: 48
Διεύθυνση: ,
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΑCRINET / CULTURE 2000), Επιμ. Εκδόσεως Λουίζα Καραπιδάκη, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας - Κέντρον Αναπτυξιακών Μελετών Πρίσμα.