Βιβλιοθήκη
  • pages:
  • 1
  • 2
Histoire de la Monnaie Grecque
Συγγραφέας: Μιχελάκη Α., Μαυρακάκη Α., Λυρατζάκη Ε., Βλάχου Α.
Εκδότης: Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας
Αρχαία νομίσματα στη Συλλογή της Alpha Bank,Σύγχρονη έμπνευση στη γλυπτική του Γιώργου Λάππα
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη, Ειρήνη Οράτη
Εκδότης: Alpha Bank
Γνωρίζω το νόμισμα
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Μακεδονίας Νόμισμα από τη Συλλογή της Alpha Bank
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης
Συγγραφέας: Άρης Ραπίδης
Εκδότης: Alpha Bank
Μυθολογίας Αφήγηση. Η εικόνα του Μύθου στα αρχαία νομίσματα
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Μύθος και Νόμισμα. Αναπαραστάσεις, Συμβολισμοί και Ερμηνείες από την Ελληνική Μυθολογία
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη, Παναγιώτης Τσέλεκας, Σταματούλα Μακρυπόδη, Δέσποινα Ευγενίδου
Εκδότης: Alpha Bank
Νόμισμα Ελληνικόν. Η Συλλογή της Alpha Bank
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Νομισμάτων Ιστορία
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Νομισμάτων Ιστορία – Αιτωλία
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Νομισμάτων Ιστορία – Αρκαδία
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Νομισμάτων Ιστορία – Ήπειρος
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Νομισμάτων Ιστορία – Θεσσαλία
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
Νομισμάτων Ιστορία – Κρήτη
Συγγραφέας: Δήμητρα Τσαγκάρη
Εκδότης: Alpha Bank
  • pages:
  • 1
  • 2